Nieuws

Jaarvergadering

 

Concept - Notulen Openbare Dorpsvergadering van dinsdag 15 november 2022

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

Er is geen nieuws van de politie.

 Notulen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, deze en eerdere notulen zijn terug te vinden op de website www.walsberg.nl of op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Korte terugkoppeling vanuit projectgroepen.

Vliegbasis de Peel.

Maarten vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Deurne. Hij geeft een toelichting op wat er speelt. Vliegveld de Peel ligt al jaren stil. Om meer luchtverkeer mogelijk te maken heeft men hier geluidsruimte gevonden. Dit was de enige mogelijkheid. Onze omgeving zal veel overlast ondervinden, naast de stikstofuitstoot die we al in ZO-Brabant hebben. De staatssecretaris wil zelfs een noodwet toepassen om zijn plannen door te laten gaan. De omliggende gemeentes hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen. Onlangs waren er belevingsvluchten, maar die benaderen de werkelijkheid niet. De landingsbaan moet ook nog aangepast worden Er is een volgende vergadering op 15 december. We gaan de agenda op de website zetten.

 

N270-Langstraat

De Langstraat tot de Limburgse grens wordt aangepakt. In 2022 zijn de voorbereidingen en in 2023 volgt de uitvoering. Momenteel zijn ze bezig met het wijzigen van de pijpleidingen. Over de planning van de werkzaamheden is een schema gemaakt. Op www.N270 is een specificatie geplaatst. Alle benodigde grond is intussen aangekocht. Op een vraag waarom de parallelwegen niet worden doorgetrokken in Venray blijven we het antwoord schuldig. Op sommige plaatsen zijn die er wel en misschien komt dit wel in de toekomst.

GVVP.

GVVP is de afkorting van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan.

Joost en Maarten maken zich hard voor de uitvoering van de Noordelijke omleiding om zodoende het vrachtverkeer door Walsberg te weren en het woongenot te bevorderen. Het is een gebed zonder einde. Het plan was een omgevingsvisie, maar door de verkiezingen heeft dit een tijd stilgelegen. Nu willen ze de koppeling loslaten. Voor ons is belangrijk dat de Noordelijke Omleiding er komt om de Milhezerweg te ontlasten. Belangrijk voor Walsberg is een verbinding tussen Milhezerweg en Bakelseweg. Belangrijk voor de leefbaarheid van Walsberg.

Project riolering Eekstraat, Eekhof, Walsbergseweg.

Dhr. Stefan Scheeve van de gemeente heeft dit project opgestart. Hij is vertrokken en zijn vervanger Rikus Janken heeft onlangs de Dorpsraad bijgepraat. Er is vervuilde grond aangetroffen aan de Walsbergseweg. Een gedeelte is van de provincie. De gemeente probeert de eerst van de provincie tegen gereduceerd tarief de vervuilde grond aan te kopen en dan de verontreiniging ineens aan te pakken. Hierdoor is uitstel onvermijdelijk tot volgend jaar. Indien het kostenplaatje niet bekend is eind november dan is uitstel met een jaar wellicht nodig. Begin volgend jaar worden de bewoners bijgepraat.

Rondvraag.

De inwoners rond de bejaardenwoningen is gevraagd extra alert te zijn op mensen die rondlopen bij de bejaardenwoningen. Het kan zijn dat die de weg kwijt zijn.

We wijzen de inwoners van Walsberg er op om oud papier ’s morgens buiten te zetten i.p.v. daags van te voren wegens de natte periode die er weer aankomt.

Plannen voor woningen voor jongeren die waren toegezegd heeft de gemeente ingetrokken. Door deze draai staan de jongeren weer in de kou. De gemeenteraad wil voor het einde van het jaar de toestemming van B&W dat ergens alsnog gebouwd gaat worden voor hen.

Of er in het Kerkebos woningen komen? De aannemer heeft afgehaakt.

Maarten bedankt de vergadering en sluit deze on 21.10.

Daarna wordt de Walsberg Mens 2022 bekendgemaakt.

Het verslag van de Walsbergse Mens, Frans van Nunen, staat in de rubriek Nieuws

 

 

Aan : alle inwoners  van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare dorpsvergadering op:     

Dinsdag 31 mei 2022 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

1.      Opening.

 2.      Mededelingen.    

Nieuw bestuurslid stelt zich voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen. Ze stelt zich voor en geeft uitleg over haar werkzaamheden.

 3.      Nieuws van de politie (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.      Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist                                                                                                                  De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website  www.walsberg.nl

  5.     Financieel jaarverslag over 2019, 2020 en 2021.

  6.     Kascontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nettie van Dijk heeft 2019 en 2020 met Sjaak Obers gecontroleerd en is daarna afgetreden. Sjaak Overs heeft 2021 met Jacqueline Schrama gecontroleerd en treedt nu af. We zoeken een nieuw lid om met Jacqueline dit jaar te           controleren.

 7.      Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.

  • - Website
  • - Walsbergs Ommetje. Loes laat de presentatie zien die ze heeft gemaakt.
  • - GVVP
  • - Vliegveld De Peel. Reactivering
  • - Langstraat / N270
  • - Wat ter tafel komt

 8.      Project Riolering Eekstraat/Eekhof/Walsbergseweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dhr. S. Scheeve geeft een uiteenzetting over o.a. de werkzaamheden die staan te gebeuren.

 9.      Walsbergse Mens.

 10.    Rondvraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.    Sluiting : Volgende Dorpsvergadering: dinsdag 15 november  2022.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

                                              

 

[i]

Contact

Wilt u een bericht op de website plaatsen stuur dit dan naar info@walsberg.nl
(Ook de informatie van uw organisatie of vereniging kan via dit adres ingevuld of aangepast worden)

Wilt u een bericht in het Onder Ons plaatsen stuur dit dan naar redactieonderons@walsberg.nl

Wilt u in contact komen met de Dorpsraad, neem contact op met dorpsraad@walsberg.nl