De Walsbergse Mens

Procedure en criteria voor het kiezen van de Walsbergse Mens

De Walsbergse Mens word je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen.

Het zal, zeker in een kleine gemeenschap als de Walsberg, geen gemakkelijke opgave zijn om te komen tot een keuze, die voor iedereen herkenbaar en acceptabel is. Er zal altijd wel iemand zijn, die zijn bedenkingen heeft. Het wordt bovendien, door degene die gekozen wordt, waarschijnlijk ervaren als een grote eer.

Het is daarom des te belangrijker dat er goede criteria geformuleerd zijn op basis waarvan kandidaten geselecteerd kunnen worden voor de titel Walsbergse Mens.

Daarnaast moet de verkiezing ook iets zijn waar de mensen naar uitkijken en die niet te snel het punt van verzadiging bereikt. Niets is vervelender dan na een jaar of vijf te moeten zeggen, dat je geen geschikte kandidaat meer hebt kunnen vinden.

De Walsbergse Mens zal, gezien het bovenstaande, niet elk jaar worden gekozen. In principe wil de Dorpsraad de verkiezing eens per 2 of 3 jaar laten plaatsvinden. De Dorpsraad vindt echter ook dat de bekendmaking gekoppeld moet zijn aan een aansprekend evenement in de Walsberg. De voorkeur gaat hierbij uit naar de dorpsmanifestatie. De evaluatie van de dorpsmanifestatie zal duidelijk moeten maken met welke frequentie deze gebeurtenis zal plaatsvinden. Vervolgens zal ook de frequentie van de verkiezing van de Walsbergse Mens worden vastgesteld.

Waar moet die Walsbergse Mens aan voldoen?

Iemand kan Walsbergse Mens worden als:

  • Hij/zij op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de gemeenschap van de Walsberg in zeer belangrijke mate is gebaat en in het bijzonder indien de waardering hiervoor niet op een andere wijze tot uitdrukking is gekomen. Met andere woorden het mag niet uitsluitend op basis van een betaalde baan zijn.
  • Hij/zij een grote en voortdurende maatschappelijke betrokkenheid heeft getoond, door het ontplooien van activiteiten in en ten behoeve van de Walsbergse gemeenschap en/of door het stimuleren van anderen tot dergelijke activiteiten
  • Hij/zij alleen of samen met anderen, een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht, waardoor de Walsberg op een bijzondere en positieve manier in het daglicht is gekomen.

De procedure voor de verkiezing van de Walsbergse Mens is als volgt:

Twee maanden voor de datum van de verkiezing wordt in Onder Ons een oproep geplaatst voor de inwoners van de Walsberg om mogelijke kandidaten aan het bestuur van de dorpsraad bekend te maken. Deze oproep wordt een keer herhaald.

Een vertegenwoordiger van elke werkgroep uit de dorpsraad en 2 leden van het dagelijks bestuur maken uit de aangedragen en uit eigen kandidaten een selectie van 3 personen , die in aanmerking zouden kunnen komen.

Door het dagelijks bestuur wordt uiteindelijk de definitieve keuze gemaakt. De keuze voor de Walsbergse Mens blijft geheim tot het moment van bekendmaken. De lijst van overige kandidaten wordt vertrouwelijk behandeld.

Aan de Walsbergse Mens wordt namens de gemeenschap een eenvoudig aandenken geschonken (een pen met inscriptie) In het Gerardushuis zal een foto van de Walsbergse Mens worden opgehangen.