Historie van de Walsberg

De historie van Walsberg in Deurne

Walsberg, een charmant kerkdorp in Deurne, kent een rijke geschiedenis vol interessante feiten en anekdotes die het de moeite waard maken om zijn verhaal te vertellen.

Oorsprong en naamgeving

Walsberg, vroeger bekend als Wasberg, wordt voor het eerst genoemd in 1380 in het hertogelijk cijnsboek van Brabant. De naam is in de loop der jaren geĆ«volueerd met verschillende schrijfwijzen zoals Wasberch, Wasbergh, en Waesberge. De definitieve naam Walsberg, inclusief de ‘l’, werd officieel in 1955.

Geografische ligging

Gelegen op een dekzandrug, aan de noordzijde van de Bakelse Aa, werd het gebied oorspronkelijk omgeven door natte heidevelden en verstuivingsgevoelige ruggen. De konijnenwarande die in de 17e eeuw door Rogier van Leefdael werd aangelegd, is een opmerkelijk historisch feit. Deze jachtplaats, met de huidige straatnaam Warande als herinnering, was bedoeld voor de jacht op klein wild.

Groei en ontwikkeling

Aan het einde van de 19e eeuw begon Walsberg te groeien door de ontginning van de oostelijke heidevelden. Dit bracht een stroom van nieuwe landbouwbedrijven met zich mee, wat leidde tot een sterke bevolkingsgroei. De uitbreiding van Walsberg resulteerde in de oprichting van een rectoraat in de jaren dertig, en tussen 1932 en 1935 werd een kerk gebouwd. Deze kerk, gewijd aan St. Gerardus Majella, is een van de oudste ontwerpen van architect Cees Geenen.

In de jaren vijftig werd Walsberg verder ontwikkeld met de bouw van een villawijk op de beboste dekzandruggen, wat een verdere groei van de bevolking bevorderde. Dit gebied, rijk aan naaldbossen en bekende soorten als het goudhaantje, een van de kleinste vogels van Nederland, blijft een belangrijke ecologische zone.

Gemeenschapsleven en voorzieningen

Walsberg heeft altijd een hechte gemeenschap gehad met een sterke gemeenschapsband. Diverse verenigingen voor sport, ontspanning en kinderen spelen een belangrijke rol in het sociale leven. Zelfs na de sluiting van de Gerardus Majellakerk in 2009, blijven deze verenigingen actief en dragen zij bij aan de leefbaarheid van de buurt.

Een leuk feit is dat in de jaren veertig en vijftig straatnamen en huisnummers werden ingevoerd in Walsberg. Dit was een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling en modernisering van de buurt.

Natuurlijke schoonheid

Het Walsbergse bos, aangeplant op voormalige heidegronden, is een prachtig natuurgebied dat bekend staat om zijn diverse flora en fauna. Naast naaldbomen zijn er ook loofbomen zoals eiken, berken en lijsterbessen te vinden. Het gebied biedt tal van wandelroutes en vormt een ideale plek voor natuurliefhebbers.

Interessante weetjes

Historische Vermeldingen
De oudste schriftelijke vermelding van Wasberg is te vinden in een document uit 1380.

Konijnenwarande
In de 17e eeuw legde Rogier van Leefdael een konijnenwarande aan voor de jacht.

Groei door ontginning
De ontginning van heidevelden in de 19e eeuw bracht een stroom van nieuwe landbouwbedrijven en een sterke bevolkingsgroei met zich mee.

Architecturaal erfgoed
De kerk uit 1935, een van de oudste ontwerpen van Cees Geenen, is een belangrijk architecturaal erfgoed.

Natuurlijke habitat
Het Walsbergse bos biedt een habitat voor het goudhaantje, de kleinste vogelsoort van Nederland.

Met deze rijke geschiedenis en de voortdurende evolutie, blijft Walsberg een fascinerende plek binnen Deurne, waar geschiedenis, gemeenschap en natuur samenkomen.