De Dorpsraad

De dorpsraad van De Walsberg in Deurne wordt momenteel geleid door voorzitter Maarten van Ooij. De raad speelt een actieve rol in de gemeenschap en houdt regelmatig vergaderingen om lokale kwesties te bespreken. Een belangrijk recent thema is de mogelijke komst van een McDonald’s-restaurant in de wijk, wat tot veel bezorgdheid onder de bewoners heeft geleid. Dit heeft ertoe geleid dat de dorpsraad extra vergaderingen heeft georganiseerd om de meningen van de inwoners te verzamelen en te bespreken hoe ze het beste met deze situatie om kunnen gaan

Daarnaast houdt de dorpsraad zich bezig met diverse andere projecten zoals woningbouw, verkeersplannen en milieukwesties. Ze werken nauw samen met de gemeente en andere lokale organisaties om de leefbaarheid in De Walsberg te verbeteren. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar dorpsraad@walsberg.nl.

 

De volgende vergadering 16-11-2024

Nieuws en notulen van vergaderingen van Dorpsraad Walsberg