Nieuws

Walsbergse Mens 2022

De Dorpsraad zoekt kandidaten voor de titel:

Walsbergse Mens 2022

 Indien mogelijk wil de Dorpsraad ook in 2022 een Walsbergse inwoner (m/v) uitroepen tot de 10de Walsbergse Mens. Daarvoor gelden spelregels en criteria.

Namens de Dorpsraad bereidt een werkgroep de verkiezing voor.

De werkgroep vindt dat er een breed draagvlak moet zijn voor de keuze van deze persoon.

Dat kan als ook U meedoet aan de kandidaatstelling!

Daarom roept de werkgroep U, maar ook verenigingen en organisaties op om een of meerdere kandidaten voor te dragen die:

  • Zich op bijzondere wijze voor de Walsberg verdienstelijk heeft gemaakt.
  • Een grote betrokkenheid bij de Walsbergse gemeenschap heeft getoond door een actieve bijdrage.
  • Alleen of met anderen een prestatie heeft verricht waardoor de Walsberg op bijzondere wijze in beeld kwam.

Vandaar deze oproep aan U allen:

Wie moet de Walsbergse Mens 2022 worden?

En waarom vindt U dat?

U kunt uw kandidaat voordragen met toelichting op de volgende manier:

Schriftelijk:     Dorpsraad Walsberg, Parkstraat 2 5752 PA Deurne.

Per E-mail       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gaarne Uw reactie!

Jaarvergadering

 

Aan : alle inwoners  van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare dorpsvergadering op:     

Dinsdag 31 mei 2022 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

1.      Opening.

 2.      Mededelingen.    

Nieuw bestuurslid stelt zich voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen. Ze stelt zich voor en geeft uitleg over haar werkzaamheden.

 3.      Nieuws van de politie (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.      Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist                                                                                                                  De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website  www.walsberg.nl

  5.     Financieel jaarverslag over 2019, 2020 en 2021.

  6.     Kascontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nettie van Dijk heeft 2019 en 2020 met Sjaak Obers gecontroleerd en is daarna afgetreden. Sjaak Overs heeft 2021 met Jacqueline Schrama gecontroleerd en treedt nu af. We zoeken een nieuw lid om met Jacqueline dit jaar te           controleren.

 7.      Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.

  • - Website
  • - Walsbergs Ommetje. Loes laat de presentatie zien die ze heeft gemaakt.
  • - GVVP
  • - Vliegveld De Peel. Reactivering
  • - Langstraat / N270
  • - Wat ter tafel komt

 8.      Project Riolering Eekstraat/Eekhof/Walsbergseweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dhr. S. Scheeve geeft een uiteenzetting over o.a. de werkzaamheden die staan te gebeuren.

 9.      Walsbergse Mens.

 10.    Rondvraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.    Sluiting : Volgende Dorpsvergadering: dinsdag 15 november  2022.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

                                              

 

[i]

Opening wandelroute 't Walsbergs ommetje

Opening 't Walsbergs Ommetje

Op zondag 10 oktober is ’t Walsbergs ommetje officieel geopend door Burgemeester Greet Buter en Wethouder Marinus Biemans. 

Er was een grote opkomst op de open dag bij Zorgboerderij Spekrijt waar diverse kraampjes stonden met informatie over de diverse stops van ’t Walsbergs Ommetje.

De brochure van ’t Walsbergs ommetje ligt bij de VVV, Gerardushuis, boerderijwinkel Manders, Zorgboerderij het Spekrijt en Boerderij de Peelakker.

IMG_9164.jpg

Buurtvereniging 't Viaduct Sinterklaas 2021

28 november

VIP rondleiding door het kasteel van sinterklaas in Helmond

Tussen 16:00 uur en 17:00 uur voor alle kinderen vanaf 3 jaar tot en met kinderen uit groep 5 tegen een eigen bijdrage van 3,50 per persoon.

Aanmelden voor 10 oktober bij de buurtvereniging.

Contact

Wilt u een bericht op de website plaatsen stuur dit dan naar info@walsberg.nl
(Ook de informatie van uw organisatie of vereniging kan via dit adres ingevuld of aangepast worden)

Wilt u een bericht in het Onder Ons plaatsen stuur dit dan naar redactieonderons@walsberg.nl

Wilt u in contact komen met de Dorpsraad, neem contact op met dorpsraad@walsberg.nl