Nieuws

Verslag Walsbergse Mens

 Walsbergse Mens 2022

 

Op dinsdag 15 november werd na de dorpsraadsvergadering om 21.00 uur de 10de Walsberg Mens 2022 bekendgemaakt door de voorzitter, Maarten van Ooij.

Hij begon met de voorwaarden waaraan de WM moet voldoen. De hij of zij zet zich belangeloos in voor de Walsberg, de buurt, de parochie en iedereen die een beroep op hem/haar doet. Hij/zij is mantelzorger, poetst graag, is altijd goedgemutst en zit nooit om een woordje verlegen.

In de zaal werd al rondgekeken en sommige aanwezigen begonnen al een kleurtje te krijgen. Maarten ging verder met zijn/haar goede eigenschappen te noemen. (zie speech hieronder). Steeds meer kandidaten vielen af en nog voor zijn naam werd genoemd voelde Frans van Nunen dat hij de nieuwe Walsberg Mens 2022 zou zijn.

Door de vorige Walsberg Mens, Mariet van der Laak, werd hem de bijbehorende Oorkonde uitgereikt. Ondertussen waren familie, vrienden en bekenden in de zaal toegelaten. Frans kreeg een pen met inscriptie en een bos bloemen aangeboden.

Daarna werd hij gefeliciteerd door familie en verdere aanwezigen in de zaal. Hierbij werd het bekende walsbergs menneke en een consumptiebon aangeboden. Ook werd Frans toegezongen door Together, voorheen de Walsberg Zangvereniging. Zij vonden het een eer om voor de 10de keer aanwezig te mogen zijn. Daarna was het de beurt aan Blaaskapel Walsberg die ook een serenade bracht. Er werd nog lang na gebuurt bij enkele consumpties.

 

Speech

Als voorzitter van de Dorpsraad is het mij een zeer groot genoegen en een eer om zo dadelijk bekend te maken wie is uitverkoren tot Walsbergse Mens 2022.

Dit is de 10e Walsbergse mens en mag zich scharen in de rij van Walsbergse iconen zoals Hans vd Eijden, Riek van Loon, Friedus de Wit, Mies Aldezee, Ties Verbaarschot, Jos van Nunen, Jacqueline Schrama, Tonny Aldezee en Mariet van der Laak.

De commissie “ Walsbergsemens” is samengesteld uit de enkele Walbergse mensen uit het verleden en een afvaardiging van de dorpsraad. Ze hebben ook voor deze editie een zware kluif gehad, dit omdat we gezegend zijn als Walsbergse gemeenschap met veel Walsbergers die zich belangeloos inzetten voor de Walsberg.

Vanuit de voorgedragen kandidaten heeft de commissie uiteindelijk een advies uitgebracht dat door de dorpsraad van harte is overgenomen.

De dorpsraad bedankt bij deze de commissie “Walsbergse mens”.

Zoals al eerder aangegeven hebben we nog steeds een mooie lijst van genomineerde en daar worden ieder jaar nog namen toegevoegd wat wil zeggen dat we deze unieke verkiezingen nog jaren kunnen blijven doen. We bewaren deze namen met motivaties daarom ook goed en hebben ze opgeslagen en bewaren deze in ons archief.

De genomineerde voldoet aan het criteria die zijn gesteld om tot Walsbergse mens te worden gekozen.

Is woonachtig in de Walsberg.

Heeft als vrijwilliger op uitstekende wijze belangeloos werkzaamheden verricht voor de gemeenschap van de Walsberg.

De commissie is onder de indruk van de lange lijst van bijzonderheden die hij of zij achter de naam heeft staan.

En we zijn blij dat we deze traditie weer in ere kunnen herstellen.

We hebben het dadelijk heel vaak over HIJ of ZIJ. Dit is natuurlijk een beetje om de spanning erin te houden en niet alles direct te verraden. Maar als we het over HIJ of Zij hebben dan mag iedereen zich aangesproken voelen. Man, Vrouw, Gender X of Gender Niets.

Het maakt ons werkelijk niets uit en discrimineren niet!

We beperken ons dus tot HIJ en ZIJ!

 

En dan nu de kandidaat:

Op hij of zij kan altijd een beroep gedaan worden

Hij of zij is al jaren een mantelzorger

Hij of zij gaat met gelijke tred door het leven

Hij of zij lijkt erg veel op zijn/haar vader

Hij of zij is altijd goed gemutst

Hij of zij poetst erg graag

Hij of zij zit niet om een woordje verlegen en praat met iedereen

Hij of zij heeft geen zitkont en is altijd bezig

Hij of zij is een goed katholiek (vallen er nu veel af?) en koopt jaarlijks een Gerarduskalender

Hij of zij gaf sommige mensen vleugels zodat ze tot grote hoogte kunnen stijgen

Hij of zij heeft last van verzamelwoede en vertrekt vaak met meer dan dat hij of zij gekomen is

Hij of zij is wel eens eigenwijs en werkt volgens zijn/haar eigen programma

Hij of zij is regelmatig te vinden op het Rijtven.

Hij of zij is jaren lang een vaste waarde geweest op het Walsbergs Bont

Hij of zij bezorgt het Onder Ons

Hij of zij heeft een militair verleden

Walsberge mens zit in zijn/haar familie

Dames en heren,

we hebben al van alles genoemd maar de 10de Walsbergse Mens

was sleutelhouder van de pastorie,

is wijkhoofd,

houdt al jaren hier de directe omgeving schoon,

zit bij de ophaalploeg van het oud papier,

gaat voor dag en douw de routes van de fietsvierdaagse uitpijlen,

knapt klussen op bij het kerkhof

en zit in de bewonerscommissie van Oro.

Dames en heren,

Namens het comité Walsbergse mens en de Dorpsraad Walsberg ben ik er dan ook trots op, om tot Walsbergse mens 2022 te mogen benoemen

Frans van Nunen.

 

 

PHOTO-2022-11-23-14-10-07.jpg

PHOTO-2022-11-23-14-10-09.jpg

PHOTO-2022-11-23-14-10-10.jpg

PHOTO-2022-11-23-14-10-10_2.jpg

 

wijkagent

 

Nieuwe wijkagent voor Heiakker en Walsberg te Deurne.

Deurne heeft een nieuwe wijkagent voor de wijk De Heiakker en de Walsberg. Hans Bosmans houdt toezicht op dit gebied en werkt eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden. Ik heb veel zin om te beginnen aan mijn werkzaamheden als wijkagent.

Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie. Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team Deurne Asten Someren.

Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112.

Taken wijkagent De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. Kijk op www.politie.nl Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

Voor de website kan onderstaande link gebruikt worden voor contactformulier met mij:

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/hans-bosmans.html?geoquery=Deurne%2C+Deurne%2C+Noord-Brabant&distance=0.5&sid=2456b2b2-7bfc-4529-8a0f-af2306129b83

Met vriendelijke groet,

Hans Bosmans Wijkagent Deurne, Walsberg en Heiakker

Jaarvergadering

 

Aan : alle inwoners  van Walsberg, de besturen van de Walsbergse verenigingen, organisaties en groeperingen en de bestuursleden van de Dorpsraad Walsberg.

 De Dorpsraad Walsberg nodigt U van harte uit voor de openbare dorpsvergadering op:     

Dinsdag 31 mei 2022 in het Gerardushuis aanvang 20.00 uur.

                   

AGENDA

1.      Opening.

 2.      Mededelingen.    

Nieuw bestuurslid stelt zich voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vanuit de LEV groep is Chien Engel aangewezen om Walsberg te ondersteunen. Ze stelt zich voor en geeft uitleg over haar werkzaamheden.

 3.      Nieuws van de politie (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.      Notulen Dorpsvergadering van 10 december 2019. 

Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen nu kenbaar gemaakt worden waarna het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist                                                                                                                  De notulen zijn op te vragen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en staan op website  www.walsberg.nl

  5.     Financieel jaarverslag over 2019, 2020 en 2021.

  6.     Kascontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nettie van Dijk heeft 2019 en 2020 met Sjaak Obers gecontroleerd en is daarna afgetreden. Sjaak Overs heeft 2021 met Jacqueline Schrama gecontroleerd en treedt nu af. We zoeken een nieuw lid om met Jacqueline dit jaar te           controleren.

 7.      Korte terugkoppeling vanuit de projectgroepen en de voortgangslijst.

  • - Website
  • - Walsbergs Ommetje. Loes laat de presentatie zien die ze heeft gemaakt.
  • - GVVP
  • - Vliegveld De Peel. Reactivering
  • - Langstraat / N270
  • - Wat ter tafel komt

 8.      Project Riolering Eekstraat/Eekhof/Walsbergseweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dhr. S. Scheeve geeft een uiteenzetting over o.a. de werkzaamheden die staan te gebeuren.

 9.      Walsbergse Mens.

 10.    Rondvraag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11.    Sluiting : Volgende Dorpsvergadering: dinsdag 15 november  2022.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Walsberg,

Maarten van Ooij, voorzitter.

                                              

 

[i]

Walsbergse Mens 2022

De Dorpsraad zoekt kandidaten voor de titel:

Walsbergse Mens 2022

 Indien mogelijk wil de Dorpsraad ook in 2022 een Walsbergse inwoner (m/v) uitroepen tot de 10de Walsbergse Mens. Daarvoor gelden spelregels en criteria.

Namens de Dorpsraad bereidt een werkgroep de verkiezing voor.

De werkgroep vindt dat er een breed draagvlak moet zijn voor de keuze van deze persoon.

Dat kan als ook U meedoet aan de kandidaatstelling!

Daarom roept de werkgroep U, maar ook verenigingen en organisaties op om een of meerdere kandidaten voor te dragen die:

  • Zich op bijzondere wijze voor de Walsberg verdienstelijk heeft gemaakt.
  • Een grote betrokkenheid bij de Walsbergse gemeenschap heeft getoond door een actieve bijdrage.
  • Alleen of met anderen een prestatie heeft verricht waardoor de Walsberg op bijzondere wijze in beeld kwam.

Vandaar deze oproep aan U allen:

Wie moet de Walsbergse Mens 2022 worden?

En waarom vindt U dat?

U kunt uw kandidaat voordragen met toelichting op de volgende manier:

Schriftelijk:     Dorpsraad Walsberg, Parkstraat 2 5752 PA Deurne.

Per E-mail       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gaarne Uw reactie!

Halloween bij 't Walsbergs Ommetje

Voorbeeld van afbeelding

 

Hallo allemaal,

Vind je het leuk om Halloween te vieren. Op zaterdag 29 oktober kun je op het Spekrijt en bij boerderij de Peelakker lekker komen griezelen. We doen het alleen voor de leeftijd van 5 tot 13 jaar.

Je mag verkleed komen.

We verdelen het in twee groepen.

Van 5 tot 8 jaar van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Bij de jongeren van 5 en 6 jaar alleen onder begeleiding van een ouder.

€ 10.00 p.p. De ouder € 5.00

Van 9 tot 13 jaar van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Kosten € 12.50 p.p.

Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of stuur een whatsapp naar 0653615046

Vol=vol. Max. aantal personen.

Aanmelden voor 15 oktober.

 

 

Op zondag 10 oktober 2021 is ’t Walsbergs ommetje officieel geopend door Burgemeester Greet Buter en Wethouder Marinus Biemans. 

Er was een grote opkomst op de open dag bij Zorgboerderij Spekrijt waar diverse kraampjes stonden met informatie over de diverse stops van ’t Walsbergs Ommetje.

De brochure van ’t Walsbergs ommetje ligt bij de VVV, Gerardushuis, boerderijwinkel Manders, Zorgboerderij het Spekrijt en Boerderij de Peelakker.

IMG_9164.jpg

Contact

Wilt u een bericht op de website plaatsen stuur dit dan naar info@walsberg.nl
(Ook de informatie van uw organisatie of vereniging kan via dit adres ingevuld of aangepast worden)

Wilt u een bericht in het Onder Ons plaatsen stuur dit dan naar redactieonderons@walsberg.nl

Wilt u in contact komen met de Dorpsraad, neem contact op met dorpsraad@walsberg.nl