Walsberg vreest voor overlast

Walsberg vreest voor overlast bij komst McDonald’s; ook grote zorgen bij burgemeester en wethouders

Sommige mensen denken nog steeds dat de mogelijke komst van een McDonald’s in de Walsberg een grap betreft van een carnavalsvereniging, maar voor buurtbewoners is het bittere ernst. Dat zij zich serieus zorgen maken over de plannen voor een vestiging van de fastfoodketen aan de Milhezerweg in Deurne, bleek woensdagavond wel uit het aantal bezoekers van een extra vergadering van de Dorpsraad Walsberg.

In de volle zaal van het Gerardushuis hadden omwonenden zich verzameld, die vrezen voor allerlei soorten overlast die een McDonald’s Drive Thru met zich mee zou brengen als die op de hoek van de Milhezerweg en de Langstraat komt te staan. Tijdens de bijeenkomst werden geluidsoverlast, hangjongeren, stank en afval genoemd en werd ook de rattenplaag bij een vestiging van McDonald’s in Leiderdorp aangehaald, die deze week in het nieuws kwam.

Maar de grootste vrees die heerst bij buurtbewoners heeft te maken met de toename van het verkeer op de toch al drukke Milhezerweg. Uit berekeningen zou blijken dat een Drive Thru-vestiging op de plek van Zaal Van de Putten zorgt voor 1065 extra auto’s per dag in het weekend en dagelijks 425 voertuigen door de week. Buurtbewoners en de dorpsraad menen dat het kruispunt daar helemaal niet op is berekend.

Ook het college van burgemeester en wethouders heeft grote zorgen geuit over de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en -overlast die een toename van de verkeersintensiteit door een McDonald’s-vestiging op deze locatie met zich meebrengt. Een verkeerstelling moet meer duidelijkheid gaan geven over hoe de toename van het verkeer door het fastfoodrestaurant in verhouding staat tot de huidige verkeersstroom.

Bij de vraag van de dorpsraad aan de aanwezigen wie tegen de komst van een McDonald’s is, liet de zaal woensdagavond geen twijfel bestaan; ze willen geen McDrive in hun wijk. Dorpsraad Walsberg gaat in hun strijd tegen een mogelijke vestiging van de fastfoodketen een aantal werkgroepen opzetten die zich gaan bezighouden met de juridische en verkeerstechnische aspecten en de pr. Daarnaast is er een online petitie gestart via petities.com/nee_tegen_mcdonalds_walsberg en zal er op zaterdag 24 februari een protestactie worden gehouden.

“Wij hopen en verwachten van de bestuurders van Deurne een constructieve dialoog en participatie in verdere besluitvorming. Daarbij staan wij uiteraard open voor overleg om gezamenlijk tot oplossingen te komen die recht doen aan zowel ecologische, economische en sociale belangen zoals de leefbaarheid van de Walsberg”, zegt de dorpsraad.

Hoewel burgemeester en wethouders de zorgen met buurtbewoners delen over de verkeersveiligheid in het plan voor een McDonald’s, laten zij weten: “Ook het college moet zich houden aan de vastgestelde regels en normen van het bestemmingsplan. Daaraan zal de vergunningsaanvraag dan ook zorgvuldig worden getoetst.”