Walsberg vreest voor overlast

Walsberg vreest voor overlast

Walsberg vreest voor overlast bij komst McDonald’s; ook grote zorgen bij burgemeester en wethouders Sommige mensen denken nog steeds dat de mogelijke komst van een McDonald’s in de Walsberg een grap betreft van een carnavalsvereniging, maar voor buurtbewoners is het...

Vergadering 15-5-2024

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Nieuws van de politie.Er is geen nieuws van de politie. Politie was aanwezig en vanuit de zaal werd de vraag gesteld wat te...

Notulen vergadering 7-2-2024

Maarten opent deze extra vergadering in een volle zaal in het Gerardushuis en heet iedereen welkom. Er gaat een presentatielijst rond. Als je je e-mailadres invult krijg je verdere informatie toegestuurd. Vooraf legt hij uit wat de Dorpsraad doet en hoe ze te werk...

Notulen vergadering 21-11-2023

Opening Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. We hebben een beperkte agenda. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Notulen.Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd, met dank aan...

Notulen vergadering 31-5-2022

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, speciaal de bewoners van Eekstraat, Eekhof en Walsbergseweg. Een mooie opkomst! Jaren terug hebben we een oproep gedaan voor uitbreiding van het bestuur. Loes en...