Dorpsraad

Vergadering 15-5-2024

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda....

Notulen vergadering 7-2-2024

Maarten opent deze extra vergadering in een volle zaal in het Gerardushuis en heet iedereen welkom. Er gaat een presentatielijst rond. Als je je...

Notulen vergadering 21-11-2023

Opening Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. We hebben een beperkte agenda. Er...

Vergadering 15-5-2024

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda....

Lees meer

Notulen vergadering 7-2-2024

Maarten opent deze extra vergadering in een volle zaal in het Gerardushuis en heet iedereen welkom. Er gaat een presentatielijst rond. Als je je...

Lees meer

Notulen vergadering 31-5-2022

Voorzitter Maarten van Ooij opent de vergadering om 20.05 u. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, speciaal de bewoners van Eekstraat, Eekhof en...

Lees meer