Notulen vergadering 7-2-2024

Maarten opent deze extra vergadering in een volle zaal in het Gerardushuis en heet iedereen welkom.

Er gaat een presentatielijst rond. Als je je e-mailadres invult krijg je verdere informatie toegestuurd.

Vooraf legt hij uit wat de Dorpsraad doet en hoe ze te werk gaan.

Het plan van Mc Donalds wordt getoond en toegelicht. Door de vele verkeersbewegingen heeft er een groot gebied last van. Uit cijfers blijkt dat er in het weekend meer als 1000 voertuigen komen en door de week 425. Volgens het plan komen er 58 parkeerplaatsen, dus veel parkeeroverlast in de aangrenzende straten. Er komt ook veel meer uitstoot en zwerfafval. Ook de aanhoudende lucht van friet en de uitstoot van het McDonalds en Mc drive willen we niet. Er is geluidsoverlast van slaande autodeuren. Ook de bereikbaarheid van de school komt in gevaar. Dit vergroot de veiligheid niet.

Standpunt van de Dorpsraad. Wij proberen al jaren een Noordelijke omleiding te realiseren, wat nog steeds niet lukt. Daarom willen we een Mc Donalds liever op een industrieterrein en niet in het centrum van een woonwijk. Wij zijn er op tegen, maar de vergadering bepaalt of we voor of tegen zijn.

Vanuit de zaal;
50% van de kinderen is te dik, deze zaak past niet bij een gezonde levensstijl.

Kijken wat juridisch kan. Er zijn al veel stappen gezet. De toe- en afritten op de drukke Langstraat zijn al overbezet. Zaken N 270 meenemen. Drugsoverlast op het terrein. Lichtvervuiling. Welstandsadvies vragen. Sociale veiligheid (hangjeugd). Fietsers onder het viaduct worden geïntimideerd.

Laden en lossen. Er komt ook een Aldi in de buurt. In co0mbinatie met de Mac veel te veel verkeer.

Is er planschade mogelijk? Neen. Ongelukken: is argument meegenomen? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Heeft de gemeente al met het plan ingestemd?

Stemmen: Nagenoeg iedereen is tegen. Er volgt applaus.

Het plan is vorig jaar ingediend omdat er toen een gunstigere regeling was dan nu. Kan er een kort geding aangevraagd worden? Een uitgebreide procedure is ook mogelijk. Als je bezwaar of zienswijze hebt stel je vraag aan Rietje Obers.

Maarten leest het persbericht van de gemeente voor (staat op de site www.walsberg.nl).

Hoe nu verder. Vanuit de vergadering willen we een werkgroep starten met sub werkgroepen (juridisch,

Verkeerstechnisch , PR en ??) Het is niet vandaag beginnen en morgen klaar. Kan wel een jaar duren. Signaal afgeven op 24 februari.

Rondvraag.
Wat niet doen. Maak het niet persoonlijk.. Bezwaar belanghebbenden: Hoever gaan die? Cirkel van 500 meter. Er is contact geweest met de Gerardusschool. Deze wacht het verkeersonderzoek af.

Meten fijnstof. Wie beslist daarover? Onderzoekers kosten veel geld Mensen samenvoegen om bureau te betalen. De site wordt aangepast voor extra berichten.
We gaan een brief naar de gemeente en raadsleden sturen.

Sluiting
Maarten bedankt de vergadering en sluit deze en er komt een consumptie voor de aanwezigen